(PAU) Proves d’Accés a la Universitat Jaume1

Al plenari del Ajuntament de Vinaròs de 10/2/2009, es va aprovar per unanimitat la proposta dela Associacióde Veïns Migjorn de demanar a la (UJI) Universitat Jaume1el fer les probes d’accés a la universitat a la ciutat de Vinaròs. Argumentàvem que és un trasbals el desplaçar a Castelló la grant quantitat d’estudiants de les comarques d’aquesta part del País Valencià, agreujat per la manca de trens de rodalies. Rebérem contestació de Coordinador de les Proves d’Accés ala Universitat, el sr Vicent Sixte Safont i deia al sr Alcalde Jordi Romeu: 

“Amb data 28 de març de 2009 he rebut l’escrit signat per vostè el 5 de Març (registrat de sortida del vostre ajuntament el 18 de Març) referent a la petició de realització de les PAU a Vinaròs.” 

“Segons s’explicava a l’esmentat escrit,l’associació de veïns Migjorn havia demanat del plenari de l’ajuntament de Vinaròs que prenguera l’acord de sol·licitar al Coordinador de les PAU_UJI que les proves de selectivitat dels propers ants siguen realitzades a Vinaròs. El plenari, en la sessió de 10 de febrer, va aprovar suportar eixa petició, i en conseqüència demana a la Coordinació PAU-UJI que es facen tots els tràmits corresponents per tal que les PAU dels estudiants del nord de la província de Castelló es puguen realitzar a Vinaròs els propers anys.” 

A continuació posa una sèrie de impediments, com voler saber la quantitat de estudiants, que no tenen estadístiques?  Si tenim un lloc adient, els instituts no son balits ? El trasllat dels exàmens , examinadors correccions i correctors etc..que a Vinaròs o Benicarlo no hi ha professors preparats per examinar, corregir i guardar els exàmens ? i que cal  fer un estudi detallat  sobre la viabilitat de realitzar les PAU a Vinaròs

  “Un cop realitzat aquet estudi es podrà establir la vialitat o inviabilitat de fer les PAU a Vinaròs.”  

 I segueix. “Com probablement sabrà vostè, aquest any 2009 és el darrer en el què les PAU es fan amb la format actual. A partir del proper any 2010 ha de canviar aquest format, i encara no està establerta la nova organització. Una vegada establerta l’estructura de la PAU dels propers anys, des de aquesta Coordinació PAU-UJI podrem fer l’estudi que abans he indicat, encetant així els tràmits que des de el vostre Ajuntament se’ns sol·liciten.”

    Preguntem al regidor de educació sr Lluis Adell si sap com es troba aquesta sol·licitud de Vinaròs. En el cas de no tindre noticies d’aquesta proposta,  preguen demanar al Coordinador PAU-UJI, informació recordant que han passat tres anys de la sol·licitud. 

Al marge

Els capitalistes, mitjançant els partits de dreta ens volent tornar a la esclavitud a les classes populars. Tenim que reaccionar contra les retallades dels NOSTRES DRETS, guanyats amb les nostres mans suors i vides.

Migjorn com entitat progressista, recolza la vaga general del 29 d’aquet mes. No a les retallades socials  

 

A.V.V.Migjorn

13/3/2012

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

2 Responses to “(PAU) Proves d’Accés a la Universitat Jaume1”