PREGUNTES AL PLE D’AGOST 2013

zona blava xoriços

 

 

 

 

 

 

PREGUNTES QUE FA L’ASSOCIACIÓ AL SR. ALCALDE EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS DEL DIA 22 D’AGOST DE 2013, mitjançant la regidoria de Participació Ciutadana (que suposadament dona veu al poble)

 

Bona nit,

 

  1. Els contenidors que estan en l’encreuament del carrer Sta. Ana (la ravaleta) i el camí Barranc (Sant Pascual) no deixen vore als cotxes que baixen de la plaça Tres Reis. Demanem que els canvien d’ubicació.

 

  1. Els contenidors de vidre deuen ser un dipòsit amb molta rendibilitat, sempre estan plens i a més a més, com tarden en buidar-los, fan tipus illa i van creixen a l’ample. Tan costa buidar-los?

 

  1. Més de contenidors. Té quelcom a vore la pudorque fan els contenidors de sòlids urbans (RSU)  amb tot el que està passant a Madrid.

 

  1. Ara fa un any que vàrem intervenir en el Ple Municipal defensant la moció que va ser aprovada per UNANIMITAT en la que demanàvem la gestió davant del Ministeri d’Agricultura, Alimentació i Medi Ambient per a que, de la forma més ràpida possible, fessen la dotació pressupostaria corresponent per poder portar endavant el projecte de la REHABILITACIÓ DE LES PLATJES SITUADES AL NORT DEL PORT DE VINARÒS, i que els grups municipals que el composen prenguen el compromís de defensar aquesta petició allí on tinguen representació. S’ha fet alguna gestió al respecte?

 

  1. A Benicarló han consignat una partida pel manteniment de la costa. A Vinaròs hi ha alguna possibilitat de que fassen quelcom semblant?

 

  1. Tenen constància de com s’estan arreglant els clots dels carrers i camins. Segons ens informa gent experta en la matèria, el que estan fent actualment no duraran més que quatre dies i tornarem a estar en la mateixa.

 

Moltes gràcies.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

3 Responses to “PREGUNTES AL PLE D’AGOST 2013”