REUNIÓ AMB LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANITAT

IMG-20151215-WA0005

Dimarts dia 15 la Directora Territorial de Sanitat, Azucena Martí, i el Director de l’Hospital Comarcal de Vinaròs, Amadeo Bellés,  es van reunir en les dependències del mateix amb les Associacions de Veïns de la Comarca, Vinaròs, Benicarló, Peníscola i Traiguera i amb l’associació Avant de Benicarló que els va informar de la seua oposició a la construcció de dos crematoris-tanatoris en Benicarló molt prop del seu poble.

Les associacions de veïns posaren damunt la taula la visió que tenen d l’Hospital, de que se senten menystinguts per part de la Generalitat Valenciana i de com les circumstàncies de llunyania amb la capital, les males comunicacions (trens i carreteres), així com tractar-se d’un hospital menut va en detriment de les infraestructures que hem comptar, de com som deficitaris de personal mèdic, sanitari, etc. De com pensen que s’està deteriorant molts de serveis i de com tot el que demanden afecta als usuaris.

Consell de Salut, problemes amb les ambulàncies , SAMU, llistes d’espera, etc. També li varen demandar uns nous Centres de Salut a Vinaròs i Benicarló, l’equipament del de Peníscola, etc.

Tot un llistat prou llarg que es va comprometre a estudiar i donar-nos resposta en un temps no massa llunyà. Vinaròs, 16.12.2015.

 

DOCUMENT.

DIA 15.12.2015 .- REUNIÓ A L’HOSPITAL COMARCAL DE VINARÒS AMB LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANITAT.

L’hospital Comarcal de Vinaròs pateix una degradació contínua sense que vegem cap intent de solucionar-ho. Això no es pot explicar sols en funció dels retalls pressupostaris ocorreguts a tots els hospitals, sinó que a més ha de ser conseqüència d’una discriminació d’aquest hospital respecte de la resta del País Valencià.  L’hospital de Vinaròs és el més llunyà de tot el País Valencià respecte del seu hospital de referència (en aquest cas l’hospital general de Castelló), i és mols significatiu que siga l’únic públic que no te ressonància magnètica  ni  tractament d’oncologia. de manera que per  rebre aquests serveis hem de recórrer 150 km., distancia que multiplica per 5 la de la resta del País Valencià.  Tot això agreujat en una comarca a la qual se li ha negat les comunicacions de rodalies i d’autovia gratuïta amb la capital de província.

Passem tot seguit a desglossar els problemes que patim els usuaris en l’hospital de Vinaròs, motiu pel qual parlem de greu degradació sanitària.

PROBLEMES  RELACIONATS  AMB  EL  PERSONAL SANITARI

Els problemes de personal deriven de dos causes:  Insuficiència de personal i mala organització del treball per part de la direcció. No optimitzen els recursos. Estem convençuts que una més bona organització interna minvaria en part les carències detallades. Horaris. Respectar horaris d’entrada i sortida. Altre problema són les externalitzacions (com a tot arreu)  sense sentit ni motiu, neteja, bugaderia, menjador, etc.

  • La greu deficiència en plantilla converteix a l’hospital en un centre de   serveis mínims permanents.
  • Les  ràtios    Metge/infermera,  Metge/població  i  Llits/població,  tots estan per sota dels mínims.
  • La poca estabilitat dels metges genera no tenir especialistes amb anys d’experiència. Aquesta classe de professionals resulten imprescindibles per a tenir una qualitat mínima en  les especialitats.
  • La poca possibilitat de progressar, la problemàtica dels sous, dels punts  i les comunicacions deficitàries (pocs trens de rodalies, vies de comunicació molt saturades i com alternativa una autopista de pagament) desmotiva als professionals que no pensen més que anar-se’n a altres hospitals.
  • La dotació Infermers/res i ajudants sanitaris és tant minsa que els acompanyants dels malalts han de fer la seua feina.

PROBLEMES  DE   MANTENIMENT

Els problemes de manteniment i els relacionats amb els pacients manifesten una manca de rigor en la gestió de l’hospital per part tant de la direcció com de l’agència valenciana de salut.

 • El servei de  neteja d’habitacions i passadissos en general és deficitària, es troben  racons bruts. La culpa nosaltres no la donem als treballadors/res. Com a mostra per la nit sols hi ha una persona de neteja en tot l’hospital.
 • Es fuma sota les escales, tirant-se les burilles allí mateix deixant l’escala totalment bruta. La direcció no fa complir la norma de no fumar a menys de 50 metres del centre.
 • Es veuen metges vestits de quiròfan que van a la cafeteria  amb el que això suposa de poder treure a zones publiques infeccions  perilloses
 • Roba mal rentada amb conseqüències higièniques negatives pels malalts.
 • En relació al cartell que va aparèixer en Rx. Nosaltres traiem unes conclusions:
  • Malestar entre els funcionaris, administratius, per les queixes dels pacients. Qui és el responsable?
  • Evidència el retard en el servei. No es pot tolerar un retard d’un any en una ecografia ordinària, ni els temps indicat en la resta, 6, 7 i 8 mesos.
  • A quin hora es posen a fer radiografies?. Estan optimitzats degudament els aparells d’aquest servei?

PACIENTS.

 Les llistes d’espera tenen en marxa un programa per reduir-les. Encara queda molt per fer. Les volem SEMPRE obertes i PÚBLIQUES, no amb noms, si en el temps de retard. Les hem/heu criticat tots

 • Existeix una creença que  hi ha pacients que entren en les llistes d’espera de forma privilegiada respecte a la resta (amistat, consultes privades,..).  Creem que per evitar aquestes sospites, hem de fer-les transparents permetent el participar en el seu control.
 • El servei d’Ambulàncies dona un servei pèssim.  De vegades tarden fins 6 hores en tornar a casa. Això suposa un sacrifici inadmissible per persones grans, amb tractament de radioteràpia o quimioteràpia.  Cal establir un tems màxim de retorn.
 • En les modalitats d’atenció al pacient:  urgent, preferent i ordinari, hauria de fixar-se un temps màxim d’espera de tal manera que garantisca el no deteriorament de la salut del pacient.
 • Als pobles de l’interior es queixen de la lentitud d’Internet, que afecta l’atenció al pacient.

CARÈNCIA  D’INFRAESTRUCTURES  TECNOLÒGIQUES

 L’hospital de Vinaròs destaca per les carències tecnològiques amb diferencia en tot el País Valencià. L’absència d’una ressonància magnètica, és manifesta. La tenim a 100 Km. de distància. Així doncs:

 • L’hospital de Vinaròs és l’únic del País Valencià que no te Ressonància magnètica.
 • La tardança en nomenar un Director o de convocar la plaça, posa en situació d’interinitat la gestió de l’hospital
 • El nivell de l’hospital és d’allò més baix per les necessitats de la població. L’assignació del nivell el donen els llits i els números de SIPs. Pel que repercuteix directament en la quantitat de serveis i nombre de facultatius. La nostra comarca amb més població d’edat major, amb una llunyania i dispersió molt superior a la resta del País Valencià  i que a més es duplica o triplica a l’estiu, són factors NO ES TENEN EN COMPTE.
 • Demanem de posar la tercera unitat d’oncologia de radioteràpia . La propera unitat oncològica en Km. i en temps  son 5 vegades més llargs que la resta del País Valencià, amb el que això suposa de castic i costos per al pacient
 • Dotacions per ingressos de salut mental. No existeix aquesta dotació, imprescindible en la nostra comarca .

CONSELL DE SALUT

 Veritable òrgan de participació. Cal fer un nou reglament marc del P.V. Convocatòria anticipada per poder aportar punts a l’ordre del dia. Acta abans dels 30 dies posteriors. Enviament documentació.

 • Ens van dir que estaven confeccionant les memòries però, encara no n’hem vist mai cap.  Les memòries són vitals per saber el grau de qualitat dels serveis sanitaris i la seva evolució.
 • Als pressupostos de l’hospital no hem tingut mai accés. Els volem i desglossats per departaments.  La situació sanitària tan lamentable de la Comarca obliga a que els pressupostos sanitaris de la Generalitat ho tinguen en compte i ens assignen recursos sanitaris  amb criteris de renda per càpita i de població i amb els factors de correcció  per:
  • Llunyania als centres de referencia, dispersió geogràfica, percentatge de gent major, gran afluència de turisme i endarriment de la comarca en dotacions sanitàries respecte la resta. I tot això caldria regular-ho per llei.

COMARCA – DEPARTAMENT

 Tots els Centres de Salud haurien de comptar amb un rehabilitador (Alcalà de Xivert no en té)

 • Metges especialistes haurien de desplaçar-se als centres de salut.
 • Vehicles pel desplaçaments dels professionals: UHD.- Actualment van en cotxes particulars propis a tots els domicilis.
 • A Traiguera de 15 a 21 h. també utilitzen els particulars.
 • SAMU.- En hi ha DOS (Sant Mateu i Vinaròs). Si una fa un trasllat l’altra es desplaça per fer la cobertura, deixant al descobert molt de territori. Deficitaris totals.  Com a mínim en haurien d’haver 3. Una en cada punta del Departament (Vinaròs, Morella i Alcalà X)
 • PENÍSCOLA CAREIX DE CENTRE DE SALUT i…. TANT A VINARÒS COM A BENICARLÓ ENS CAL UN SEGON.
 • I per acabar aquesta llista d’aportacions que li fem li volem concloure que falten indicadors visibles de l’Hospital. Hi ha gent que no sap on està i la feina és seua per trobar-lo. (carretera, ferrocarril,.. )

 

 

 

 

 

 

 

A.VV. SANADORLÍ, RIU SURRAC I AIGUAOLIVA de Benicarló, TE ROQUE de Traiguera , CAMI VELL de Peníscola i MIGJORN de Vinaròs

 

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

One Response to “REUNIÓ AMB LA DIRECTORA TERRITORIAL DE SANITAT”