Archive | marzo, 2009
4ª dècada lluitant per un poble millor

4ª dècada lluitant per un poble millor

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VINARÒS “MIGJORN” 4ª dècada lluitant per un poble millor Vicent Beltran Salazar, amb DNI 18844019, en nom i representació de l’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn, amb seu social al Carrer Sant Nicolau, s/n., de Vinaròs, diu Que el Reglament de Participació Ciutadana en el seu preàmbul diu: “Una de les […]

Read more

El nostre carnaval

El Rei està nuet!!! Exclamà el xiquet. Cap dels cortesans, cortesanes, aduladors, aduladores, arlequins, arlequines, saltimbanquis, etc. és van atrevir a dir-li al reietó per la gràcia de Déu, que estava nu, que no duia cap dels grans vestits que creia que portava, seria babau?. Perquè fem aquesta introducció?, doncs ens referim i parlarem del […]

Read more