Archive | julio, 2010

LA BANDA DE L’EMPASTRE

Paradise 29. Jul, 2010 0 Comments

garges-lès-gonesse annonce gay NOTICIA: Diari Levante,29-7-2010. “Catalunya prohibe los toros, y el Consell Valencià ofrece como alternativa verlos en Vinaròs”. COMENTARI DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MIGJORN.- Seria millor per a nosaltres que vingueren els del Consell per Vinaròs, de pas podrien veure que a Vinaròs, a part de tenir una plaça de bous (on es torturen animals) tenim […]

Read more

DE SANITAT

calais agence matrimonial 28. Jul, 2010 0 Comments

El dia 11 d’aquest mes ens va cridar l’atenció una noticia del periòdic Levante en la que diu que Castelló tanca plantes en tots els hospitals. El General en tanca dues fins setembre, una d’adults i un altra de pediatria; al de la Plana el retall afecta a tres unitats en el mes de juliol, […]

Read more

AIGUA OLIVA

AIGUA OLIVA En juny del 2008, l’Associació de Veïns MIGJORN, l’Associació de Veïns de la Zona Nord AVENORD, juntament amb altres associacions i persones particulars, ens vàrem personar davant la Confederació Hidrogràfica del Xúquer com interessats en l’expedient de tramitació del PAI al sòl urbà residencial SUR 01, localitzat al barranc d’Aigua-oliva, intentant amb arguments […]

Read more

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA – PLE 22.07.10

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 22 DE JULIOL DE 2010 De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 7 de juliol de 2003, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, i amb l’article 78 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament […]

Read more

L’AJUNTAMENT I LES FIRES

Ajuntament i fires Histories per no dormir, o l’espill real de la classe política que lliurement escollim. Polítics que “lliurement,” ens imposen els partits. Perquè parlem d’aquesta manera? Doncs anem a explicar l’ultima actuació de l’equip de govern, responsables en primer lloc, en segon l’oposició, per no enterar-se, i per acabar dels empleats de l’ajuntament, […]

Read more

PLE ORDINARI 13.07.10

SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE 13 DE JULIOL DE 2010 De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 28 de juny de 2007, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, he resolt convocar sessió ordinària de Ple que tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2010 […]

Read more

PREGUNTES AL PLE DEL 13.07.10

Preguntes de l’ Associació de Veïns Migjorn al plenari del 13 de juliol Desprès de la retallada dels sous i dedicacions, els retalladors (no taurins) presumien que aquesta mesura ens trauria de la greu crisis que patim al País Valencià. Pregunta : Quans euros ens estalviem?. Aquesta moció a quants llocs l’han portat.? Si aquesta […]

Read more