Tag Archives: Ajuntament
RECORDAR.

RECORDAR.

cosa fare a 40 anni single 23. Sep, 2015 0 Comments

rencontre site badoo En passar quasi 100 dies del nou ajuntament podem dir que ja han agafat l’embranzida necessària per enfrontar tot el repte que tenen per davant. Arribats a este punt també nosaltres anem a entrar en feina i començarem a criticar la seua gestió. Però abans d’anar al gra hem cregut convenient deixar-los una setmana més […]

Read more
Per què no en la nostra llengua?

Per què no en la nostra llengua?

unintelligibly 06. Mar, 2015 0 Comments

Carta rebuda de l’Ajuntament de Vinaròs, que suposem que rebran totes les associacions del poble, per demanar o donar la possibilitat de presentar una dama, veïna de Vinaròs, per les festes de Sant Joan i Sant Pere de Vinaròs (San Juan y San Pedro per al nostre consistori). El redacta suposem per una persona de […]

Read more
PORT-LLOTJA-FABRICA DE GEL

PORT-LLOTJA-FABRICA DE GEL

  PORT-LLOTJA-FABRICA DE GEL Entre les preguntés  que li férem al sr Alcalde al ple ordinari, del mes de novembre (9/11/2010) li vam fer un prec. Prec que feia referència a les in acabades obres del port, zona pesquera, i industrial. Pregàvem al sr Alcalde que s’informés de quant pensen acabar les obres del port […]

Read more
PUBLICITAT VINARÒS .. i 2

PUBLICITAT VINARÒS .. i 2

Al fons es pot distingir un rètol de farmacia. Les fotografies denunciades són de fa un parell de dies. Avui el munt es més gran. No cal dir que aquests contenidors estan ubicats a la carretera de la Costa Nord i molt prop del poble.

Read more

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA – PLE 22.07.10

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 22 DE JULIOL DE 2010 De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 7 de juliol de 2003, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, i amb l’article 78 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament […]

Read more

PLE ORDINARI 13.07.10

SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE 13 DE JULIOL DE 2010 De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 28 de juny de 2007, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, he resolt convocar sessió ordinària de Ple que tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2010 […]

Read more

PREGUNTES AL PLE DEL 13.07.10

Preguntes de l’ Associació de Veïns Migjorn al plenari del 13 de juliol Desprès de la retallada dels sous i dedicacions, els retalladors (no taurins) presumien que aquesta mesura ens trauria de la greu crisis que patim al País Valencià. Pregunta : Quans euros ens estalviem?. Aquesta moció a quants llocs l’han portat.? Si aquesta […]

Read more

PREGUNTES AL PLE 08.06.10

Bona nit a totes i tots, especialment al sofert públic que aguanta «l’actuació”dels nostres polítics, sentats en uns lamentables seients torturadors, no els volen canviar per vore si així, per estar mal sentats deixa d’acudir tanta gent com acudeix últimament, l’espectacle ho val, però, masoques que som aquí estem. Va ànim que això s’acaba, un […]

Read more

PLE AJUNTAMENT 08-06-10

Sessió Ordinaria de l’Ajuntament PLE DE 8 de Juny DE 2010 De amb l’conformitat adoptat acord pel Ple de la Corporació en Sessió 28 de juny de 2007, pel qual regim El s’establia de sesiones de la Corporació, que resolt convocar Sessió Ordinaria de Ple Que tindrà lloc El Día 8 de juny de 2010 […]

Read more