Archive | 05. Mar, 2009
4ª dècada lluitant per un poble millor

4ª dècada lluitant per un poble millor

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VINARÒS “MIGJORN” 4ª dècada lluitant per un poble millor Vicent Beltran Salazar, amb DNI 18844019, en nom i representació de l’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn, amb seu social al Carrer Sant Nicolau, s/n., de Vinaròs, diu Que el Reglament de Participació Ciutadana en el seu preàmbul diu: “Una de les […]

Read more