Archive | 05. Feb, 2015
Senyora Ministra Na Fàtima Báñez Garcia.

Senyora Ministra Na Fàtima Báñez Garcia.

Lucca 05. Feb, 2015 0 Comments

Boulder City Fem referència a la seua del 2 de gener en la que saluda i agraeix els esforços als pensionistes. Cert que no s’adreça directament a esta humil Associació de Veïns de Vinaròs anomenada MIGJORN però, com molts dels nostres associats són persones que gaudeixen d’una pensió ens veiem amb el dret i l’obligació de contestar-li. […]

Read more