AL SR. JB JUAN.

Chigorodó 03. Oct, 2016 0 Comments

Chiquinquirá descarga

Quan el Sr. Diputat i Regidor de Vinaròs Sr. JB Juan fa unes declaracions dient que els actuals mandataris són els que més retallen en l’historia de la sanitat valenciana, un es frega els ulls i es fa un pessic per tal de comprovar que no està somniant. Casualitat que tal afirmació no la recordem , pot ser hague vist la llum!. Nosaltres fa molt de temps que ho anem reclamant i que ho anem manifestat de forma publica i regular, denunciant-ho en totes les directives de l’hospital, hagudes i per haver. Recordem com una cap d’infermeria (i no d’ara) ens digué, justificant aquesta manca, que no estàvem molt lluny de les ràtios d’altres hospitals en quant a personal es referia. Efectivament les ràtios estaven i estan sota mínims per tot arreu.

De fet, en la darrera reunió amb el Diputat a les Corts de Podem va ser un dels temes estrella que li vàrem trametre, el Sr. Geffner ens digué que els sindicats, en la reunió prèvia, també li ho manifestaren de forma molt emfàtica.

Tota la raó Sr. Juan que les coses es poden fer millor, TOTA LA RAÓ, en majúscules, l’actual Conselleria a l’igual que les anteriors (del PP) ens tenen postergats, per mostra el nomenament de la Directora/Gerent, en un any de retard. Afortunadament ens han comunicat que fa molt pocs dies que ja en tenim una altra. Desitgem que d’una vegada per totes afronte els greus problemes que hem d’aguantar els usuaris d’aquesta sanitat pública. Greus problemes en la manca de personal en totes les categories i una obvietat contrastada públicament: la necessitat d’acabar amb la renovació de càrrecs per, entre altres coses, acabar d’una amb la utilització del “Bolsin”. Una forma d’acontentar personal afí i crear panxes contestes de forma molt discriminada.

Demanem junts, sí, vostè, nosaltres, tots: a vore si de una ens poden aportar dades concretes, que ens puguen facilitar una memòria de l’activitat del nostre hospital (ni la hi ha ni l’ha hagut mai) i demanar junts que ens faciliten els pressupostos el suficientment amplis per poder fer comparacions en altres dependències hospitalàries.

En quant al personal també hem demanat un llistat de les places establides, no amb noms, sols en quantitat. Tampoc ens ho ha facilitat ningú.

Sr. Juan, encantats en la seua reivindicació de més personal en l’hospital però, no es quede en els darrers temps. Com deien els castellans: de aquellos polvos vienen estos lodos. No s’equivoque, el seu partit ens HA GOVERNAT en un període de més de 20 anys en la Generalitat, pot ser que vostè també té quelcom a assumir.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!