Cave-cova

rencontre d un soir sur vauréal 17. Feb, 2010 0 Comments

http://framatech.fr/?yspex=rencontre-femme-c%C3%A9libataire-montb%C3%A9liard&9d8=f4 Després de la reunió del Consell de Salut del Departament 01 el proppassat dia 28 d’octubre, de la que formem part, volem fer públic que, després d’una reunió de més de dues hores amb temes tant interessants com : dispositius d’atenció estival, la grip A i l’ampliació de l’Hospital, sols poguérem llegir el document adjunt, en el que demanem tractar els temes que s’esmenten i que ja varen ser denunciats per ambdues associacions en novembre de 2008, demanant a tal efecte una reunió extraordinària del Consell per tractar-los en profunditat
Vinaròs, 4 de novembre de 2009

Ass. veïns MIGJORN
Ass. veïns AVENORD.

PETICIONS I PREGUNTES ASSOCIACIONS DE VEÏNS.
CONSELL DE SALUT DEL DEPARTAMENT DE SALUT 01
1)Funcionament del Consell Salut de Departament
1.Copia del Reglament del Consell de Salut
2.Composició dels membres del Consell: Titular, Substitut
Representació
3.Voldríem que la propera reunió estiguera fixada. (Si son cada 6 mesos: 1ª o 2ª setmana del mes en qüestió).
4.Memòria anual del Departament 2008.
5.Pla estratègic del Departament

2) Situació actual de les deficiències sanitàries Novembre de 2008

2.1. Dèficits de metges especialistes:
– DIGESTIU: No hi ha cap digestiu.
– FALTA 1 metge DERMATOLOGIA.
– DEFICIT EN OFTALMOLOGIA
– DEFICIT EN UROLOGIA
– DEFICIT EN MEDICINA INTERNA (1 Pneumòleg, Reumatòleg
2.2. Dèficits en altres estaments sanitaris:
– Infermeres. Administratives. Auxiliars I Psicòlogues.
2.3. Ens agradaria saber les demores i llistes d’espera:
– Especialitats tant mèdiques com quirúrgiques.
– Ens hem assabentat de queixes de malalts greus de llistes
d’espera de més de 1 mes i de 1 mes i mig
2.4. Atenció Primària i Pediatria:
– Ràtio d’usuaris per metge elevats alt. Més de 1800 SIPS per metge
en At. Primària.
– Contractació escassa del metges de família formats en el departament, que estan ben formats, per contra en contractem de metges que no els coneixem.
2.5. ESPAIS SANITARIS:
1) Per què no s’obri l’ampliació de l’Hospital?
On ingressaran s’hi ha una pandèmia de grip A en el Departament?
2) Quan s’obrirà el CS de Benicarló?
3) I quan s’engegarà el CS de Vinaròs?

2.6. DEFICITS DE COORDINADORS
1) Coordinador del Centre de Salut de Vinaròs.
Coordinador de Salut Mental de Departament.

Per parlar sobre estos dèficits necessari un convocatòria del Consell de Salut de Departament Extraordinari. Per això la demanem.
Demanen que aquest escrit conste en acta.
Departament de Salut 01,
Vinaròs a 28 d’Octubre de 2009

Sebastià Fabregat Ayza Salvador López Penalba
Ass. Veïns Migjorn. Ass. Veïns Avenord

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!