Cronologia del fangs del port denunciats per Migjorn

Període de tems emprat en tirar-los a la zona de les Capsades

Setmana del…………………..     07/ 1/ 2013,  al 19/ 1/ 2013 ?

Data de la fotografia……….     13/ 1/ 2013

Article entregat al “7-dies”     15/ 1/ 2013

Publicat al “Levante”……..      16/ 1/ 2013

Publicat al “7-dies”………..      18/ 1/ 2013

 

Abocament comunicat al SEPRONA el …….   16/ 1/ 2013

Data del registre d’entrada de la sol·licitud ..   17/ 1/ 2013

Sol·licitud, que no vol dir autorització. http://cpme64.org/?tremorryk=yvelines-rencontre-des-femmes&2b8=21 Al·lega el sol·licitant que tiraran incontri donne mature trieste tierra i piedras que randki prg no contienen sustancias peligro”. El material que abocaren al polígon de les Capsades no era terra (ara tiren terra per tapar els fangs) eren fangs, possiblement contaminats, i pedres.

La sol·licitud va acompanyada d’un informe analític, que creiem no correspon ni el lloc ni en el temps del dragatge del Port

Informe analític registrat a Castelló farà cinc anys

Data de recollida / entrada….. 26 / 3 / 2008

Data d’inici / finalització……. 27 / 3 / 2008 –6 / 5 / 2008

Ens diuen aquestes dates, que el permís d’abocament és va demanar desprès ser publicada la denuncia a la premsa per part de Migjorn.

Que la data dels anàlisis 2008, no correspon, ni son balits, amb la data que feren les extraccions el 2013, abocats en terrens municipals, llots possiblement contaminats al estar en contacte amb dos punts de contaminació, la claveguera de Foret i Fedesa, i el varador.

Lo greu fou que el sr Alcalde al plenari de gener, va afirmar que tenien permís, Una persona pot equivocar-se si no es tenen les dades a ma, lo que no pot afirmar que aquesta empresa tenia permís, quant tenia suficient temps per informar-se adequadament, 16/1/013, data de la publicació la nostra denuncia al dia del ple, 31/1/013, passaren quinze (15) dies, va mentir conscientment l’Alcalde ? ho està mal aconsellat?

Nosaltres, Migjorn, les preguntes o denuncies que fem, no les fem per “cargarnos” cap polític, i menys l’alcalde nostre, ho hem dit moltes vegades, i fa quasi quaranta anys, que sols ens mou millorar el poble dins les nostres possibilites. Nosaltres no demanem la dimissió del sr Alcalde, al Ajuntament tenen representació quatre grups politics per fer el que sigue millor per Vinaròs.

Però tot ens indueix a creure que aquet suposat permís, és una “xapusa”, la redacció final diu.     SOLICITUT feta:

 A Vinaròs  7 de gener  de  2013,  però entregada al registre de la Generalitat el 17 de gener 2013, un dia després de fer publica la nostra denuncia a la premsa, amb l’anaclítica possiblement caducada.

 

Vinaròs 24/2/2013

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!