DENUNCIA A COSTES

SEGUIDAMENT PUBLIQUEM LA CARTA QUE HEM FET A COSTES PER DENUNCIAR QUE LES HAMAQUES NO ESTAN A LA DISTÀNCIA DE LA VORA DEL MAR QUE CORRESPON.

Vinaròs, 14 de juliol de 2014

 

MINISTERI D’AGRICULTURA ALIMENTACIÓ I MEDI AMBIENT.

Secretaria d’Estat de Medi Ambient

Direcció General de Sostenibilitat de la Costa i del Mar.

Servei Provincial de Costes a Castellò.

Senyors. Ens adrecem a vostès per comunicar-los unes queixes que ens han fet arribar uns veïns en un assumpte de la seua competència.

En les platges de Vinaròs han autoritzat la instal·lació d’hamaques que explota una determinada empresa, tant en la platja del Fortí com a la de Fora’l Forat.

Doncs segons les dites queixes i les nostres observacions, aquestes hamaques no guarden  la distància mínima de 6 metres de la vora del mar, que segons el seu vigilant hauria de guardar. (adjuntem fotografies que ho demostren)

Com que havent parlat amb el mencionat Sr. i no veient que s’hagi arreglat aquesta deficiència és el perquè ens adrecem a vostès per a que determinen la solució que correspongue.

No cal dir que si esperen a Octubre per donar la solució ja haurà passat l’estiu i d’hamaques no n’hi haurà cap.

Per tant, esperant rebre noticies positives ben aviat, els saludem atentament,
IMG_3015

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!