ELS ARBRES DEL RIU……ENCARA

04. May, 2015 0 Comments

VINARÒS, 27 d’abril de 2015

Sr. COMISARI D’AIGÜES

VALÈNCIA.

Senyor.

houilles rencontres seniors REFª. EXPEDIENT SANCIONADOR 2012DO0291

Motiva la present la comunicació que hem rebut de vostès en el que ens diuen que  el seu “Servicio de Policía de Aguas y Cauces Públicos” en data 10.04.2015 els informava de que els arbres que quedaven en zona de D.P.H. han estat retirats, quedant per tan conclòs el procediment de restitució del domini públic afectat.

Dient-nos per l’altra part que els arbres que queden no estan situats en la llera del riu Servol, si no en la seua zona de policia i dintre de l’autorització que li van fer vostès, i afegeixen que ens comunicaran el recurs que farà l’Ajuntament per si volem fer alguna al·legació.

Li hem de comunicar que:

1.- No estem interessats ni en el més mínim en que li posen cap sanció a l’Ajuntament, i per suposat no farem cap al·legació al recurs que diu que presentarà, ans al contrari.

2.- La nostra denuncia va ser perquè, http://ambatogokoweit.com/?mikster=rencontre-tiilt&ad1=4b posats en contactes en vostès, vam constatar que els arbres van ser plantats en un lloc inadequat. Van ser vostès que van dictaminar-ho.

3.- En els seus escrits no figura cap detall de quins arbres estan plantats de forma correcta o incorrecta. Per tan la nostra estranyesa a la diferenciació que ARA fan vostès entre els que queden i els que han llevat, doncs sols els separava una senzilla carretera.

4.- Ens permetem referenciar-lo a la fotografia que acompanyem de la riuada de l’any 2000 en la que es pot observar TOTA LA ZONA inundada d’aigua. Són vostès els que han de delimitar la zona de policia de la llera en sí.

5.- Farem pública aquesta carta i que posem a disposició dels ciutadans de Vinaròs tot l’expedient per si algú l’ha de menester. Esperem que mai ningú l’hagi d’utilitzar.

6.- Per concloure aquest escrit els diem que, tot i acatant la seua resolució, no renunciem a presentar la nostra queixa a altres instàncies.

Atentament,

548018_308323759239651_647329644_n 554354_308324069239620_212562393_n 559730_308319552573405_1972398841_n 564828_308319462573414_230192402_n

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!