La gent no es mou de casa o són els polítics que no la saben fer sortir.

imagesS’ha parlat aquesta setmana de la baixa participació ciutadana en la primera de la nova sessió d’assemblees populars convocades per l’Ajuntament. No cal ser molt perspicaços en vore com la gent de Vinaròs té molt poc interès en participar en qualsevol debat d’aquest tipus, també es va vore reflectit en la participació en els Plens Ciutadans.

No volem llevar cap mèrit al regidor de Participació pel seu esforç organitzador ni a la resta de regidors (tant de l’equip de govern com de l’oposició) que participen en aquests diferents esdeveniments, doncs assisteixen amb la més bona intenció i  creiem que estan en el bon camí. Però, com fer moure la gent de sa casa?.

La baixa participació pensem que està basada en l’expectativa que té la gent de com resoldre els seus problemes. Escoltar a la ciutadania és importantíssim però aportar solucions ho és encara més, el justificar actuacions, el demanar la complicitat o buscar entre tots la possible solució o solucions és fonamental. El fer sentir a la gent partícip de la responsabilitat del repartiment dels minsos recursos dels que disposen és indispensable.

Cert que els regidors vinguen al nostre terreny es una avantatge que mai s’havia fet fins ara però si no s’ofereix quelcom més la gent serà molt difícil que es moga de la seua còmoda butaca. Els ciutadans  sabem que estem en un temps difícil i que les solucions no són ni senzilles ni immediates  però és en la vostra resposta on està el foment d’aquesta participació.

Si volem obrir l’Ajuntament, si volem que la veu del poble arribe a tots els racons de la casa consistorial, cal buscar la participació i aquesta sabem tothom que consisteix en la discussió i l’anàlisi dels problemes que tenim, en la presentació de projectes, en el debat, la negociació i l’acord. Sí, en l’acord però, en solucions.

Cal fer vore  que des de la còmoda butaca i posant allò de “m’agrada” o “no m’agrada” no s’arregla res, que cal moure el “culet” i acudir a les dites reunions que és on es talla el bacallà.  Donar responsabilitats i exigir-les.  Animem a tothom a participar en les reunions o assemblees que s’organitzen, i més en concret les del barri, i demanem als polítics a no sols escoltar, que també, però sobre tot els demanem imaginació, recursos i diàleg per fer participar a la gent. Per nosaltres no quedarà. Nosaltres si que ens creiem la participació, l’hem volgut i l’hem demanat sempre. Vinaròs, 09.05.2016

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!