PETICIÓ DEL NOM D’UNA PLAÇA O CARRER PER RAMON BOFILL

PETICIÓ DEL NOM D’UNA PLAÇA O CARRER PER R.BOFILL

L’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn,  amb tot el respecte.

EXPOSA:

Qui perd els orígens perd identitat. Així diu un paràgraf d’una cançó, poema, d’un referent de la nostra cultura, Raimon. No cal afegir res més, però si que ens cal aplicar-ho aquí a Vinaròs, en la petita o gran història del nostre poble podem vore un canvi importantíssim que ens porta als nostres dies, aquest canvi produït després de la mort del dictador i amb l’arribada de la democràcia. Aquest acte va ser les eleccions al consistori i l’elecció del primer alcalde democràtic després de la llarga dictadura. Tampoc cal fer un gran incís en el que va significar pel desenvolupament del poble i la implantació d’un govern municipal elegit  pel poble creiem que tothom ho té clar. Aquest alcalde que va ser elegit com el primer de la democràcia fou Ramón Bofill i Salomó que en el decurs de prop de VINT anys al front del consistori va propiciar i va posar les bases del Vinaròs que avui tots coneixem especialment en la sanitat i l’educació. A més a més, amb el seu manament s’aconseguí la construcció i posat en funcionament de l’hospital i la reforma de l’ambulatori que avui per avui dona servei al poble i a la comarca. Fita importantíssima que va deixar l’impremta del seu pas pel govern municipal. Es podria fer una llarga llista de coses que va aconseguir, però creiem que amb aquestes n’hi ha prou per donar-li un poc més de sentit a la nostra petició, a més les altres podrien ser discutides com apropiades o no segons diferents punts de vista, per tant ho deixem de referència innegable del seu pas al front de l’ajuntament de Vinaròs.

Tot aquesta petita introducció ens serveix per a fer la demanda que exposem a continuació, per tant el signant de la mateixa amb el vist i plau de la resta de l’Associació MIGJORN

SOL·LICITA

Que li siga reconegut el seu pas per la història vinarossenca i se li dedique un carrer o plaça important del poble, tant per ser el primer alcalde democràtic com per la gran quantitat d’anys que va estar en el càrrec i la seua aportació al poble.

Voldríem afegir a la present petició que la nostra proposta és més concreta, es tractaria de canviar la plaça del General Jovellar, que ben poc diu amb la història del nostre poble, pel nom de Plaça de Ramón Bofill i Salomó. Si no fos possible aquest canvi si que desitjaríem que, tal com hem dit abans per la importància del seu homenatjat i del que va representar, siga una via cèntrica de la població.

Vinaròs, 10 de febrer de 2014

SR. ALCALDE PRESIDENT DEL MAGNÍFIC AJUNTAMENT DE VINARÒS.

1980 primer de maig baixa

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!