PP + substancia – demagògia

El 16 i 23 de març van “aparcar”un rencontres 2022 beaune eco parc portàtil al passeig Fora Forat. Celebrem que a la dreta se li desperta de la ma del sr Tàrrega, (que junt amb el sr Gandia seran els immolats de aquesta legislatura) la dèria del reciclatge, neteja i amenaces. Però,abans els manaires tenen que donar bons exemples, i no sols de reciclatge, la tenen que donar de ètica, moralitat, honradesa i netejar els partits de politics corruptes, alguns  quedarien en quadre, i no distraure al personal amb la caca de gos, que amb la teoria laboral de la coalició de semi –dreta, crea llocs de treball, com els corralets. Per cert el cagador més gran (i no sol de gos) el tenim al centre del poble, al solar de sant Francesc, gracies al inoblidable don Jacinto Moliner, enemic del patrimoni cultural, alcalde del PP, per Vinaròs, gracies a ell tenim un PGOU amb unes conseqüències nefastes, tant urbanístiques com econòmiques, cal recordar a Vandowska, les zones verdes, Carrer Major, Arizmendi?

En aquet lloc Fora´l Forat es fa el mercat del dijous que deixa tota classe de residus que al netejar-lo tot fa cap  sense classificar a la mateix camió, que no es fa selecció!! Com a la platja que no es posen paperedes selectives com abans, papereres de  quatre recipients dels colors  universals del reciclatge, els dos estius passats sols instal·laren papereres unitàries

Ara la campanya es contra els gossos, pot ser que algun amo sigue mes gos que els pobres animalets, però no sols son els gossos els que embruten el poble. Quant plou les aigües fecals, sense depurar, fan cap al mar i al riu contaminant-los perillosament, (com dia Perogrullo), a l’estiu també plou, i al estiu es quant es fa ús de la platja i del mar. son els gossos responsables d’aquesta contaminació? Son els gossos els responsables de no separar els pluvials del fecals quant tingueren tot l’espai obert del port (quant quedarà llest?) fins al Servol? No hagués calgut fer el sifó, ni tendríem el punt greu de contaminació del mar baix l’escola de música. Des de Migjorn ho denunciarem infinitat de vegades, i demanarem una revisió del emissari, com és “natural” no ens feren cas, ni ens consultaren mai per constatar les nostres opinions, no ho feren el PSPV,– PVI que “manaven” ni el PP — Bloc que tenien que ser els fiscalitzadors de la tasca del govern, ara tenim un topplista singlar greu problema de http://gear-productions.com/alfacgiapi/ contaminació i perillosa per la salut, amb una boca oberta al mar que pot quedar tapada d’arena amb un bon temporal , o inundar-se la zona en una pluja mitjaneta. L’A.V. Migjorn ho ha denunciat moltes vegades, i seguirem fen-lo. Per reblar el clau al tub unitari que posaren es d’un diàmetre més menut (80ctm) que el que ha quedat, (oval de 150 x 80),  tram que va des de el carrer Angel fins al passeig Jaume1

24/3/2012         

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!