PROVES D’ACCÉS A LA UNIVERSITAT

Napāsar 26. May, 2010 0 Comments

http://marinejohanna.fr/wp-content/themes/sketch/404.php Cal recordar primer que allà pel febrer del 2009 va ser aprovat pel ple de l’Ajuntament de Vinaròs una moció presentada per nosaltres per demanar a la UJI que la prova de la PAU (prova d’accés a la universitat) es pogués desenvolupar en el nostre poble, fonamentada en la gran quantitat de joves de les  nostres comarques que, per fer-la,  s’han de desplaçar a Castelló 3 dies i ara amb Bolonya 4 dies.

Avui mateix després de 15 mesos de deliberació hem rebut la resposta de la UJI, negant-nos aquesta possibilitat. Diuen que 30 (TRENTA) professors o correctors en són molts per desplaçar-los tants de dies, que tindrien problemes en la custòdia dels exàmens i un munt de pegues més. Tot això significa que els joves de la comarca hauran de seguir anant a Castelló per fer la prova. Que les despeses, el neguit i la intranquil·litat que representa per aquests joves estar fora de casa duran 4 dies no són tant importants com tot l’esforç que pot representar el moviment de 30 persones des de Castelló a Vinaròs.
Aquesta és la noticia, més endavant farem una avaluació del tema en concret.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!