TERRES NEGRES.

L’Associació de Veïns de Vinaròs “Migjorn” hem observat els darrers dies com eles terres negres dragades de la zona de l’antic “Varadero” i contramoll, formades per arenes i fangs de color molt negre son transportades des del dic de Migjorn fins al PAI del “Vaticano”, en les immediacions del carrer Benedicto XXIII.

Ali els camions tiren les arenes i fangs negres per tal de reomplir i acotar els futurs terrenys per edificar o fer parcs.

La nostra pregunta es si aquest transport i abocament estan degudament autoritzats per part del nostre Ajuntament, i si disposen del corresponen permís dela Juntade Residus i/o medi ambient.

Així mateix suposem que en les dependencies municipals es trobaran els resultats dels anàlisis de terres realitzat per tal de comprovar que aquest material transportat i acopiat des del port fins a zones residencials, esta lliure de contaminació alguna, com ara metalls pesat, hidrocarburs, etc etc.

 

Recordem que la zona que es draga estava en contacte amb la zona on desembocaven les clavegueres de les antigues industries de Foret, Fedesa, etc.

 

Per tant suposem que podem estar tranquils que el material no està contaminat degut als assajos que s’han realitzat i que es disposen dels corresponents permisos, de Seprona, Medi Ambient, Junta de Residus, etc.

 

Gener 2013

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!