Archive | 22. May, 2012
preguntes al ple de maig.

preguntes al ple de maig.

PREGUNTES QUE FA L’ASSOCIACIÓ AL SR. ALCALDE EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS DEL DIA 24 DE MAIG DE 2012.   Bona nit:   1.      Seguim amb el tema del port. Ens van dir l’anterior Ple que estava pendent d’una reunió amb el Director General de Ports de la Generalitat, com va quedar?   […]

Read more