Archive | 22. Ago, 2013

PREGUNTES AL PLE D’AGOST 2013

accumulatively 22. Ago, 2013 3 Comments

Buzen             PREGUNTES QUE FA L’ASSOCIACIÓ AL SR. ALCALDE EN EL PLE DE L’AJUNTAMENT DE VINARÒS DEL DIA 22 D’AGOST DE 2013, mitjançant la regidoria de Participació Ciutadana (que suposadament dona veu al poble)   Bona nit,   Els contenidors que estan en l’encreuament del carrer Sta. Ana (la ravaleta) i […]

Read more