Archive | 03. Nov, 2013
¡¡ aixó no sura !!  (2)

¡¡ aixó no sura !! (2)

Bad Reichenhall 03. Nov, 2013 0 Comments

La Oroya Diem al escrit anterior que quant la famosa transició, fins i tot els franquistes reconvertits, portaven en els seus programes electorals la desaparició de les Diputacions i els organismes provincials, especialment els partits d’esquerres i els sindicats de classe. Ara algun d’ells no saben a quina classe han d’assistir. Si alguna vegada els tanoques que […]

Read more