APROFITAMENT URBANÍSTIC

Més be podríem dir, COM S’APROFITA DEL MOBILIARI URBÀ per amagar el seu propi mobiliari.  Per la nit quant tot és fosc… perquè ho te que amagar?

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!