ROBATORIS AL CAMP

05. Sep, 2011 0 Comments

http://magnitude6.ca/?tartaruru=annonce-adulte-%C3%A0-lunel&d03=1a J. NO TE RAJES

slumberously  

Cantar y cantar, llorar y llorar, NO!!!, prou de plorar. Sr. Juan, si vostè es l’alcalde no plore, cante i clar, que per això l’han votat i té majoria i pose solució als robatoris al terme de Vinaròs. No val dir que les competències són dela Guàrdia Civil, etc., vostè ha de ser l’alcalde de Vinaròs i, com no, del seu terme municipal on industries, pous de finques i vivendes pateixen contínuament robatoris vandàlics.

Des d’esta associació, que si la vol escoltar, li podem donar idees en quant a seguretat. Som de l’escola del Siruela, però no tontos, li donem una idea. Si els jutjats de tot el nostre País Valencià tenen com a vigilància de seguretat a guàrdies civils en reserva, i que sembla els dona molt bon resultat, vostè o V.I., podria demanar el mateix per a vigilar el nostre terme, aquests guàrdies civils en reserva són homes en experiència i sense suposar una despesa onerosa per l’Ajuntament tindriem tots una vigilància que molta falta fa.

 

No cal que busque un assessor de seguretat en un gra sou, si no que busque solucions que estan en la ma de vostè.

 

Sols és una idea. Cal pensar que si busquem algunes persones per imposar llei i ordre poden ser aquests els més indicats. Volen dir que amb aquestes persones s’hagués produït la desfeta del polígon de les Soterranyes? o amb una presència més contínua com la que podrien donar aquestes persones, es produirien tants robatoris a les castes de camp? haurien desaparegut tantes oliveres?. Perquè no és mira la forma de fer una prova?.

 

Vinaròs, setembre 2011

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!