Cales i Costa de Vinaròs (2)

Si el mar i el ven erosionen contínuament la costa, si les aportacions que hi feien els rius i barrancs ja no son, el resultat que tenim es la recessió de la costa, i desaparició en el temps de les cales. Doncs les aportacions que feien eren graves arenes i llots, les graves al tenir més volum queden fora l’aigua, formant les platges de grava, que sempre hem tingut a Vinaròs, i l’arena es quedava dins el mar, que conjuntament feien que els cops de mar no arribesen amb tanta força als penya-segats. Al mateix temps els moviments de les onades van molent i transformant la grava en graveta, en arena, i finalment en una espècie de fang, que és el material que els temporals arrastren fins al fons del mar. Fang, o pols, que fou el que tiraren ala platja quant dragaren el port, que feliçment el temporal del 12 d’octubre va endur-se.

Desprès del temporal, “premsa diària, 25 millones en el fondo del mar,” L’A.V.V Migjorn a l’octubre de 2009 publicarem al setmanari “Vinaròs”dos articles parlant de les cales del nostre litoral, i diem: “ Les cales son un espai natural mot fràgil,i s’ha d’actuar en elles amb molta cura. Nosaltres creiem que lo que hi ha que fer son aportacions de graves, que ara els rius no fan, i allunyar vials i habitatges de vora mar. Opinió que no és exclusivament nostra, doncs en la primera setmana d’octubre de 2009, a València s’ha fet un seminari d’experts que diuen lo seguen”. “La factura de la Costa”.Expertos europeos en zonas costeras en València se preguntan estos dias si vale la pena continuar invirtiendo para reparar lo que el hombre ha alterado, o seria mejor dejar de actuar?” I el catedratic de Analisis de Geografia Regional de la Universidat de Cadiz, Juan Antonio Barragan, creu que seria més econòmic apartar els vials i vivendes de la bora mar, “Retirada escalonada del frente costero”.

La mostra de lo diem ho tenim actualment en dos barrancs, el Saldonar i les Salines, el temporal passat (12-10-2010) ha transportat la grava a la part de dalt del pont i ha desaparegut molta part de la platja, i els cops d mar arriben fàcilment al pont, ara la feina ha fer és, retornar la grava a la  part del mar,i fer aportacions externes, es recuperaria més platja i allunyaríem el mar del pont.

Segurament deu averi altres opinions, que voldríem que s’expressen per obrir un diàlec per buscar solucions al problema, que en alguns llocs es mol greu. Però, la solució, clarament no son les esculleres.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!