Cales i Costa de Vinaròs

baixa (2)Com cada any per aquest temps ens arriba el tema de la erosió de la Costa, i parlem amb alarmisme com si fos una cosa nova.

Quasi tots sabem on està la Roca la Gavina, roca que sembla que en un temps passat formava part de la costa ferma de litoral, erosió d’aquesta part de la costa, zona de migjorn, per la construcció del por de Vinaros, que talla el transport horitzontal dels sediments i graves. El riu Ebre era un aportador important de arenes, que feien que la fondària de la costa anés mimvan. Pèrdua de fons que fa que els cops de mar, perden una part important de la seva energia, sediments que al quedar-se als embasaments,  fa que el delta de l’Ebre està clarament en recessió. Un altre motiu de recessió de les nostres costes, de les Cases a Peníscola, fou l’extracció de graves i arena de les platges, barrancs i rius per la construcció.

Començaren posant els molins al racó del port per fer el mur de llevant, buidaren la platja i ens quedarem amb la meitat, a penes arribava del port al carrer Angel. Mes endavant un molí s’instal·là a la bocana del Cérvol.  A mesura que minvava la grava transformada en arena, els molins pujaven pel riu, fins arribar més amunt de Traiguera.

Procés que ocorregué amb el riu de Benicarló, la extracció d’àrids va arribar fins Xert. El barranc d’Aiguaoliva també va ser espoliat, se li va traure tota l’arena,grava i terra que tingués, però aquesta vegada no va ser per la construcció, va ser per transformar una garriga, en una finca de tarongers, (quantes casetes de volta deurien assolar?) la Bota, l’amo era un ministre de la UCD, situada justet a la ralla del terme, però al de st Jordi, al terme de Vinaròs hi avia infinitat de terreny per plantar tarongers, però era diferent al subvenció de l’Estat segons la finca estiga al terme de Vinaròs o no.

agence matrimoniale musulmane à reims L’espoli de les graves i arenes de les platges rius i barrancs, ens ha portat a la greu recessió de les platges, que els experts recomanen no actuar en elles, diuen que és mes efectiu i barat el anar retirant els vials i vivendes de primera línea de costa, lo contrari que s’ha fet fins ara, i  aportacions de graves    

http://novita-med.pl/?komarivske=szukam-chlopaka-krakow&23e=06 El Ministeri de Foment, Costes, deu a Vinaròs 6 milions d­­­­­’euros, pos és el pressupost de refer els espigons i aportacions d’arena a la platja de Vinaròs. Al plenari de juliol de 2012, a proposta de Migjorn va aprovar-se, per tots els grups politics el demanar a Costes acabar l’obra, per ells promesa. Ara estant discutint-ne els pressupostos de 2014, és el moment que els diputats “nostres”actuen.  

Vinaròs, 4/11/2013. Migjorn  baixa (3)            

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!