Clavegueram i gota freda

Clavegueram i gota freda

El sistema de clavegueram de Vinaròs es un problema,i contaminant

 

 

 

 

 

 

 

 

Durant els últims 6 o 7 anys Migjorn no ens cansarem de denunciar el molt deficient sistema de cloaques, Van desaprofitar les obres de remodelació del passeig marítim per col·locar un col·lector de les dimensions adients per un poble com Vinaròs, del port fins al Cérvol. Ara tenim instal·lats uns  bons tubs que no fan res, no recullen ni una gota de pluja, un tros empantanegat es un que va des de la plaça sant Valen fins l’entrada del carrer del Remei, l’altre tram va des de el riu fins l’entrada del carrer Barranc, algun dia suposem que l’uniran amb el del carrer Remei. Però al fer aquet col·lector de pluvials no feia falta el fer el sifó ni tirar els fecals a la platja del Fortí o al riu. Però com no van separar pluvials dels fecals, i el tub col·locat en el tram que va des de el sant Sebastià fins el carrer Angel es clarament insuficient, deficiència que Migjorn va denunciar que el tub era menut de diàmetre a la responsable de l’obra,als serveis tècnics, i naturalment als responsables politics, PSPV-PVI. Agreujat per lo sedimentat que està (uns 30cms) el tros que ha quedat del tub col·locat per l’any “1975”que va del carrer Angel fins Jaume1, responsable junt a l’estació de bombeig del Fora Forat de la contaminació greu de la platja

Quant es va inundar el pàrquing  per aquestes obres mal fetes, correns i apresa tingueren que arrodonir l’obra xapucera “made in” Otilio comunicant a l’altura dels “Arcos” els fecals amb el tub de pluvials i pel sifó a la platja. I per descomptat que no separaren els líquids contaminants. Voluntat els serveis tècnics i el sr Balada en posaren, però  l’a obra que feren no els va donar el resultat que creurien els donaria el nou tub des de 1e de Maig fins els Tres Pontets, doncs les tapes del Primer de Maig, Platja del Clot i Cala dels Pinets segueixen saltant. (qui va fer l’estudi?) Ara  tenim els següents punts de contaminació: Cala dels Pinets, Platja del Clot, Plaça 1er de Maig, Platja del Fortí, Varador, F Forat i Cérvol

Com diem des de Migjorn, Vinaròs te un problema greu i costos per solucionar que les aigües fecals no facen cap al mar sense depurar. Nosaltres el 2011 per escrit denunciarem aquets focus de contaminació al Seprona, a Costes, a la Conselleriade Medi Ambient, i Ajuntament. Com es natural en ells, no hem rebut contestació. Després s’omplen la boca dient que estant al servei del Poble

AVV Migjorn, Vinaròs setembre 2012

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!