El PP que busca? Sra. Cospedal que vol?

baixa 9575_317695381689959_2012924174_nEl PP que busca? Sra. Cospedal que vol?

El sr Rajoy que pretén?

Ho em dit altres vegades, tant per escrit com a la radio, estan jugant amb foc. Com pot dir la secretaria del PP que governa, que te la responsabilitat de solucionar els greus problemes del poble que diuen representar, com poden dir que les persones solidaries amb la gent, que els bancs els tiren de la casa, que part d’ella ja la’n pagat, son uns http://vanintothewild.fr/traversee-alpes-a-velo-duo/15965284_1840909102857945_889936606165574419_n?share=google-plus-1 nazis. Quina barbaritat¡¡ mira que acusar de criminals a la gent de la Plataforma d’Afectats per les Hipoteques, quant àuria  que fer-los un monument a cada poble.

Nosaltres, la Associació de Veïns Migjorn col·laborem amb la PAH del País Valencià, férem conferencies, recollirem signatures per la Iniciativa Legislativa Popular, Tamarac un milió i mig, que el PP s’ha sepillat. Presentarem una proposta d’acord al plenari del Ajuntament de Vinaròs de recolzament a la ILP que diu:

Jordi Romeu Granados, secretari accidental, CERTIFICO: Que en la sessió ordinària celebrada pel Ple de la Corporació el dia 12 d’abril de 2011, es va adoptar,entre altres, el següent acord:

     PROPOSTA  PRESENTADA  PER   L’ASSOCIACIÓ  DE VEÏNS  MIGJORN  RELATIVA  AL  RECOLZAMENT  DE  LA  INICIATIVA LEGISLATIVA  POPULAR  PER A  LA  REFORMA  DE  L’ACTUAL  LLEI  HIPOTECARIA

Després de expressar els motius per part de Migjorn el sr secretari fa lectura de la proposta d’acord

Proposta  d’acord

1.- El Ple de l’Ajuntament de Vinaròs recolza la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) presentada al Congrés dels Diputats per diverses Associacions per tal que es reformi l’actual llei Hipotecaria en el sentit de fer la Dació en pagament la formula preferent per donar resposta a les execucions hipotecaries per manca de pagament per part  de milers de famílies que van subscriure préstec de bona fe i que deguda la crisis se’ls fa impossible assumir-los.

2.- Aquet acord es farà arribar als representants al Congrés dels Diputats a Madrid per tal que recolzin l’esmentada ILP i a les Corts Valencianes perquè amb caràcter d’urgència s’actui en el mateix sentit en alló que sigui atribució autonòmica.

Atés l’anterior, el Ple de L’ajuntament, acorda aprovar, per unanimitat, la proposta anterior 

I per a que conste, expedics la present certificació.   El secretari Jordi Romeu Granados

Les bases del PP recolzen propostes assenyades, saben lo pateixen les famílies que no poden pagar la seva casa per la punyetera crisis, que els bancs i caixes que la’n creat ara ens les furten.

L’escraxe es una ferramenta democràtica i pacifica que usem contra aquet espoli dels diners dels més necessitats. Els nazis eren criminals cremaven i gasificaven als Jueus, Gitanos, Comunistes, socialistes, i els que no eren de raza Ària.

Sra coneixement, que per tapar la seva ineptitud, demostrada, tot no val

 

Vinaròs, 30/4/2013

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!