LA GENERALITAT DOTA A L’HOSPITAL DE VINARÒS D’UN CENTRE PÚBLIC D’HEMODIÀLISI

lief 15. May, 2018 0 Comments

18.05.14 comissió sanitat - diàlisiL’associació APFERCOM i l’associació de veïns MIGJORN volen manifestar públicament l’agraïment a tots els grups de l’arc parlamentari valencià per haver aprovat per unanimitat la proposta que va presentar el grup de Podem (enriquida amb diferents aportacions)  en la que proposen dissenyar un pla per la millora assistencial a les persones amb la malaltia renal crònica. Alhora que proposen també la igualtat entre els diferents departaments de salut.

Altres mesures són: Reforçar la prevenció renal crònica. Amb la participació de l’Atenció Primera.

Fer una Pla de formació específica per al personal d’infermeria que atén als pacients en hemodiàlisi.

Establir un sistema de detecció precoç del fracàs renal agut en els hospitals on no hi hagi secció o servei de nefrologia.

Estudiar plans per augmentar els centres públics de tractament d’hemodiàlisi i optimitzar els recursos sanitaris i facilitar el desenvolupament de tècniques de tractament domiciliaris.

Fer un seguiment de les llistes d’espera per tractaments de trasplantament renal entre departament de salut.

Planificar el començament del programa de trasplantament renal en l’Hospital General de Castelló per l’any 2019.

melhores cantadas para pedir em namoro Dotar al departament de Salut de Vinaròs de secció de nefrologia i d’un centre públic d’hemodiàlisi.

Estudiar la creació de secció de nefrologia en el departament de salut de la Plana.

Estudiar la viabilitat d’implantar una unitat d’hemodiàlisi en l’Hospital de la Plana.

Cal dir que estem molt contents pel que aquesta Proposició No de Llei representa per a tot el col·lectiu del País Valencià de persones amb malaltia renal crònica. Pels malalts de la província. I pels afectats d’aquesta malaltia en les comarques que compren el Departament de Salut de Vinaròs per aconseguir dotar al nostre Departament de Vinaròs de secció de nefrologia i d’un centre públic d’hemodiàlisi.

 

ACOMPANYEM A LA PRESENT, FOTOGRAFIA DELS COMPONENTS DE LA COMISSIÓ DE SANITAT, ACOMPANYATS DE MEMBRES DE L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS MIGJORN. ELS COMPANYS D’APFERCOM NO ENS HAN POGUT ACOMPANYAR FISICAMENT.

 

Vinaròs, 14.05.2018.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!