LLIBRES DE TEXT PEL CURS VINENT.

http://pressvercors.com/?zdorovo=site-rencontre-colombienne&697=85 ninots cubs escolaLLIBRES DE TEXT PEL CURS VINENT.

La confederació d’Associacions de Veïns va acordar adherir-se a la campanya iniciada per la Plataforma per l’Escola Pública, col·laborant en la conscienciació de la ciutadania per que se rebutja el canvi de llibres pel curs vinent per considerar-lo innecessari i poc convenient. No han tingut en compte la situació econòmica de moltes famílies que no podran assumir el seu cost.

D’altra banda, la campanya que es va a iniciar des de la confederació (CAVE-COVA) inclou l’escrit que cada Associació ha de fer al Ministeri d’Educació per a deixar constància del rebuig per aquesta decisió del canvi dels textos educatius, que no és més que una mesura ideològica per a adaptar-los a la seva nova Llei Educativa, Llei que ha sigut rebutjada pe la immensa majora de la societat i que les forces polítiques de l’oposició s’han compromès a derogar,

Des d’aquí fem una crida a la comunitat escolar per a que  AMPES i Consells Escolars de Centre, si no ho han fet, facen un escrit similar al que hem fet nosaltres i que reproduïm a continuació:,

l’Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn,  amb tot el respecte.

femme cherche femme à libourne EXPOSA:  Que els llibres de text que s’utilitzen en l’actualitat són perfectament vàlids i ho han de seguir sent en un període mínim de quatre anys des del curs pel que foren adquirits.

Que els canvis curriculars que proposen ara no tindran una gran vigència i, a més a més, no són canvis essencialment dels continguts, si no de l’enfocament dels mateixos per motius ideològics.

Que existeixen grans dificultats en les famílies per assumir costos per l’adquisició dels llibres de text i materials.

Que els Bancs de llibres que s’han creat deuen seguir sent utilitzats perquè suposen un capital social que deu ser respectat i defès.

Que l’ensenyança púbica deu d’estar finançada totalment amb els fons públics.

SOL·LICITA: Que des del Ministeri d’Educació es mantinguen els llibres de text actuals fins que tots i cadascun d’ells  foren utilitzats al menys en el decurs de QUATRE cursos escolars.

Que també es treballe per potenciar els bancs de llibres en els centres educatius per  que tots els alumnes tinguen l’oportunitat d’accedir als dits llibres.

Vinaròs, 21 de març de 2014.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!