Màgia

El senyor Moliner ( i P.P.) a part de ser l’autor del lamentable P.G.O.U.,va ser (ara no ho sabem) un boníssim mac, les fotografies que adjuntem o demostren, fotos que les férem el dia mes trist i salvatge que en democràcia,a viscut Vinaròs.
Ara que estem en temps de ¡¡corrupte!!, ¡¡tu més!! Que la corrupció, a alguns politics els surt pes les orelles, com ferum podrit, no estaria de mes,i fet per tècnics oficials, una bona ullada a fons del pla, no volem dir revisió. Però, anem a la lliçó de màgia del senyor Moliner, que no va en tonteries ni bovades, ell, el Judini local, com més grossa millor, “millor per a qui”
Primera foto: Es veu el convent San Francesc envoltat de pols, boires,senyals de tràfec que no el deixen vore.
Segona foto: ¡¡Taxin, taxant!!(com fa el Tamariz) apareix una mola de pisos, que fan temor, i ganes de fotré el camp, i pensar, algo podrit se’n suma a Vinaròs.
Ens preguntem:
Com és possible que es tombe un edifici patrimoni del poble, i no passa res.
Com és possible que junt al convent aterrat, aparegué aquest edifici i no passa res

Vergonya i responsabilitats,cavallers vergonya

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!