NOU PARQUING???

ULTIMAMENT SEMBLA QUE EL CARRER SANTA RITA  S´ HA CONVERTIT EN UN LLOC D´ ESTACIONAMENT, ES DONA PART A LA POLICIA LOCAL… i NI CÁS…

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!