PROPOSTES ELECCIONS 2015 (3) (Sanitat i educació)

arras sites rencontres Plataforma-Sanitat-Pública-CGT-800x365AMBULATORI.- Metges de capçalera saturats, amb llistes d’espera de diversos dies.

S’han fet reformes, però el local és vell i obsolet. Per nombre d’habitants ens en correspon un altre. Amb l’equipament i el personal necessari

Gangārāmpur HOSPITAL.- Llistes d’espera llarguíssimes. Hi ha encara instal·lacions de la part nova que encara no s’han utilitzat. Gestionar-les de manera que s’obri l’ampliació i que es dote de personal suficient per atendre els pacients. Mereixem uns serveis sanitaris de primera, no de extraradis.

http://askarchitecture.fr//wp-content/siteindex.php SERVEIS SOCIALS.- Els Serveis Socials han de fer front als problemes que la situació actual ha generat: marginació, pobresa energètica, talls de llum i aigua, transeünts, famílies que no tenen accés a medicines, infants que passen fam…   En la nostra opinió, els Serveis Socials fan el que poden amb els recursos que tenen, creiem però que sempre s’han d’invertir més esforços (materials, econòmics i personals) en aquelles persones vulnerables i en risc social.

SOROLL.- Assumit per tothom com a problema, cal posar remei o un tractament pal·liatiu. Controlar els espectacles públics i altres actuacions al carrer. Elaborar un mapa acústic i fer-lo cumplir. Promoure els comportament cívics dels ciutadans.

baixa_3

COL·LEGI JAUME I         .- Hi haurà alumnes que hauran passat tota la seua escolaritat en barracons.           Fer-ne un punt prioritari la construcció del nou col·legi.

CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL.- Han fet fora a MIGJORN, que ha format part del mateix des de fa molt de temps, de manera fosca. Reunir a les associacions que estiguem interessades i fer que participen activament en la vida i organització escolar. Més que nombrar un membre d’una d’elles, caldria nombrar un portaveu de totes.

EDUCACIÓ.- Les ajudes de beques en transport i llibres no arriben a totes les famílies que realment ho necessiten. Agilitzar i simplificar el tràmit de les beques. Afavorir i facilitar les beques de llibres i transport escolar per aquelles famílies més necessitades.

PAU (Prova d’Accés Universitat).-   Es fa a Castelló, amb la despesa i les molèsties que això suposa per als estudiants de Vinaròs i dels pobles del Nord de la província. Aconseguir que les proves d’accés es puguen realitzar a Vinaròs o en la comarca.

EXÀMENS DE CONDUIR.- Actualment es fan a Castelló. Descentralitzar els exàmens i que tornen a Vinaròs.

 

 

 

montaje en a4 (1)_Página_06

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!