Reclamació costes i Assemblea

L’ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE VINARÒS MIGJORN amb l’adreça social al Carrer Sant Nicolau, s/n de VINARÒS.

EXPOSA:

L’any 2004 l’Associació de Veïns va fer un estudi exhaustiu  de totes les fites que delimiten la zona marítim terrestre de tota la costa del terme municipal de Vinaròs, constatant moltes deficiències. Estudi del que varem remetre una còpia a vostès demanant-los una nova fitació de la costa.

Actualment hi ha una zona en conflicte en aquesta costa, concretament en la zona denominada “Cossis” entre les fites M-4 fins la M-9 en la que al·leguen la propietat sobre la mateixa zona diferents entitats oficials i particulars, Ajuntament de Vinaròs, Ministeri d’Hisenda, Juan Vidal Bort i Dolores Querol.

I per això us SOL.LICITA:

Matamoros Que ens informen de com està el conflicte entre les parts que s’atribueixen la propietat i, al mateix temps, unavoidably demanem una urgent fitació del lloc en concret dons creiem que la fitació sobre la que argumenten la propietat no correspon en els paràmetres actuals, la costa ha retrocedit, agreujat per la composició del terreny, molt soscavat interiorment.  Demanant-los que facen un estudi geològic, i tal mateix, delimiten concretament el punt de màxima influència de la mar . Tenim comprovat que en els darrers temporals del desembre passat els cops de mar arriben molt endins de la costa i deixen darrera les fites actuals.

——————-

DIRECCIÓ GENERAL DE PORTS I COSTES.
Delegació provincial  –   CASTELLÓ.

Ozëry CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL.
Per la present es convoca a una ASSEMBLEA EXTRAORDINÀRIA a celebrar el proper dia 1 de febrer de 2010 a les 21 i 21,30 h. en primera i segona convocatòria respectivament en els locals d’aquesta Associació al Carrer Sant Nicolau, s/n., segons el següent

ORDRE DEL DIA

  • Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  • Renovació junta.
  • Solicitut llicència TDT.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!