Tag Archives: ple

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA – PLE 22.07.10

Santa Cruz do Sul 21. Jul, 2010 0 Comments

Kirov SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE 22 DE JULIOL DE 2010 De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 7 de juliol de 2003, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, i amb l’article 78 del RD 2568/1986, de 28 de novembre pel que s’aprova el Reglament d’Organització, Funcionament […]

Read more