Archive | 10. Jul, 2010

PLE ORDINARI 13.07.10

SESSIÓ  ORDINÀRIA DE L’AJUNTAMENT PLE DE 13 DE JULIOL DE 2010 De conformitat amb l’acord adoptat pel Ple de la Corporació en sessió 28 de juny de 2007, pel qual s’establia el règim de sessions de la corporació, he resolt convocar sessió ordinària de Ple que tindrà lloc el dia 13 de juliol de 2010 […]

Read more