Contaminació del Riu Cérvol i de la Mediterrànea

Assumpte contaminació d’el riu Cérvol ila Mediterràniad’aigües fecals per el sobreeixidor de la claveguera de Vinaròs.

 

Carta oberta perla Confederació Hidrogràficadel Xúquer ( CHJ) i Costes

 

Hem rebut contestació de vostès,8/7/2011, a la nostra denuncia pels abocaments d’aigües fecals d’el sistema de clavegueram al riu Cérvol i al mar. discrepem de la resposta donada per vostès a la nostra denuncia.

No es necessita un regim de pluja molt grant què per el sobreeixidor fan cap al mar i al riu les aigües fecals. Per la quantitat d’aigua que surt sembla que les bombes es paren, o son clarament de poc cabal. Sen que a l’estiu també plou, es un perill per als banyistes.

Nosaltres ja hem denunciat infinitat de vegades als responsables politics ho hem fet públicament, per instancia i de paraula. Ja ho férem al periòdic Mediterráneo el 6 /12/ 1994, per la mortaldat de peix, per estar la bocana tapada per un cordó de grava i les aigües fecals feren cap dins el riu.

 

El 21/3/2011 férem la denúncia als quatre estaments que creiem estan implicats en aquet afer, Seprona, Ajuntament, Generalitat Valenciana i Miniterio de Medio Ambiente. Sols hem rebut contestació de vostès.La Generalitat Valencianatindrà la seva part de responsabilitat,creiem com partida amb vostès.

Si el vigilant dela CHJes persones físicament podria veure que aquet punt de contaminació, greu, i penada perla UE, que la bocana d’el riu i la mar estan físicament en contacte. Quede clar que a Migjorn no ens guia cap altra finalitat que el ben estar de tot el poble,sols volem que es solucionen lo més aviat possible aquet greu punt de contaminació.

 

Aquesta carta volíem que sigues la resposta de l’A.V. Migjorn a la rebuda de la Confederació Hidrogràficadel Xuquer, que en resum diu: “ boozily Cuando existen episodios de Sunset lluvia importantes, las bombas de la EBAR1, no tienen capacidad suficiente para bombear todo el caudal de agua residual del casco urbano…..por lo que se producen alivios al mar…….no produciendose nunca al rio Cervol”. I al següent apartat remarca que la Generalitat es la responsable al tindre les competències, segons la llei 22/1988, de 28 de juliol.

http://petit-marchenet.com/?galageru=mon-mec-c%27est-inscrit-sur-un-site-de-rencontre&bef=cf  

La pluja no té que ser de mols litres, tatuaje para chicas en dos ja “alivia”

Si les bombes no tenen prou capacitat, ja que canviar-les

Sí¡¡, les aigües fecals fan cap al mar i al riu Cérvol

La responsabilitat deu ser d’ algú, Seprona, Ajuntament, Costes, CHX,o Generalitat. Aquet algú segur que no som nosaltres.

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!