ELS ARBRES DEL RIU SERVOL.

564828_308319462573414_230192402_n

 

 

 

 

 

 

En la llera del riu Servol hi ha una plantació d’arbres feta a primers del 2012 i que denunciarem a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHX).  Dèiem i seguim dient que allí on estan és zona inundable, així aquest lloc ha de restar lliure de qualsevol obstacle que impedisca el lliure fluir de l’aigua. Lloc on no hi ha hagut mai cap arbre i que va ser totalment cobert d’aigua en les inundacions dels anys 1994 i 2000.

La nostra denuncia va tenir l’efecte desitjat i al novembre del  2012 l’Ajuntament de Vinaròs, el plantador dels arbres, va ser comminat a llevar els repetits arbres i es va obrir procés sancionador per la malifeta.

L’Ajuntament, sembla que seguint la línea d’actuació d’altres  instàncies, no  contesta, ens diu que no tenim raó, nega el pagament de la sanció i no lleva els arbres.

Nosaltres podem dir que ens alegrem és de no haver de lamentar cap conseqüència d’aquesta entossuderia per mantenir aquests obstacles però, per aconseguir el nostre propòsit ara fem un altre paset. Hem adreçat una nova carta a la CHX-Comissaria d’aigües de VALÈNCIA- per indicar-los com està el tema i demanar-los una reunió, si pot ser aquí a Vinaròs, per parlar del tema i, a més a més, indicar-los sobre el terreny com estan altres barrancs del terme. La qual copiem a continuació:

«Senyors: Tenim el gust d’adreçar-nos a vostès seguint en la sèrie de missives que anem intercanviant i novament ens hem de referir als intents d’aconseguir de fer treure els arbres de la llera del Servol, doncs malgrat els seus intents i les sancions imposades no han tingut el resultat desitjat.

En aquesta ocasió el que pretenem mitjançant aquesta carta és demanar-los una entrevista o reunió en la que podem tractar aquest tema. Reunió que ens agradaria que fora a Vinaròs, doncs a més a més de parlar i revisar “in situ” els referits arbres  ens agradaria fer-los vore uns determinats barrancs del terme municipal de Vinaròs que creiem estan molt abandonats i pot ser, al nostre entendre, suposen un perill en cas de plogudes fortes tan freqüents en aquestes contrades. En espera de les seues noticies, reben una salutació.»

Com sempre, seguirem informant a la població mitjançant la publicació de la nostra correspondència donat a que si passa algun esdeveniment no desitjat, que el poble en siga coneixedor. Vinaròs, 7 de  gener de 2014.

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!