Reforma de la circulació rodada al passeig marítim

Reforma de la circulació rodada al passeig marítim    ( Sant Telm-JaumeI)

 

Des de Migjorn creiem que la reforma de la circulació rodada feta en aquet tram de passeig  no ha donat els fruits adients que segurament l’equip de govern pensava que donaria. Nosaltres creiem que es millorable, i per millorar-lo fem la següent proposta.

Carrer  Les Animes, canviar la direcció, Bayjī baixada

Carrer  Barranc (sant Pasqual) com ara, perpignan annonce femme cherche homme pujada

Carrer  Angel com ara http://magnitude6.ca/?tartaruru=femme-sans-lendemain-montmorency&6bb=a6 ,  pujada

Carrer  sant Sebastià com ara mixte

Carrer  sant Gregori doble direcció,des de Jaume1fins sant Sebastià

Per traure el excés de circulació de vehicles d’aquet tram, passeig Jau

me1-sant Pere, l’accés al carrer les Animes seria per sant Gregori, igual per als que venen del nord com els del centre del poble. Amb gir obligatori a la dreta, connectat amb sant Pasqual

L’accés al carrer Angel pel túnel i placeta sant Telem els que venen del nord, pel vial superior els del sud

Control rigorós de les targes veïnals d’accés al tram del passeig comprés entre JaumeI les Animes (cantonada La Isla) i carrer Barranc l’Angel

Al principi i final dels carrers (Animes, Barranc) marcar zones de carga i des carga serioses,lliures i disponibles,(regularment estan ocupades com lloc d’aparcament . Marcar i fer respectar amb fermesa a les instal·lacions d’estiu, i un carril per bicicletes.

Proposta que férem l’A V V Migjorn al equip de govern el 18/1/2012, doncs humilment creiem que com està regulada actualment la circulació, produeix un excés de vehicles circulant pel tram Jaume 1 Sant Pere. Circulació que quedaria absorbida per la doble direcció del tram final de Sant Gregori, més el canvi de direcció del carrer Les Animes

La nostra preocupació és el poble, com sempre, per aquet motiu posem al consideració de vostès la nostra proposta

Atentament Associació de Veïns de Vinaròs Migjorn

Vinaròs5/1/2013

 

 

Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook

No comments yet... Be the first to leave a reply!